Dự Án

Công trình Hồ Jacuzzi - Khu Hoa Sen Đại Phước Khu 5

Ngày Đăng : 28/05/2019 - 8:42 AM

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống 10 hồ Jacuzzi

Công trình: Hoa Sen Đại Phước Khu 5

Địa chỉ: Nhơn Trạch, Đồng Nai

Các tin khác