Dự Án

Công trình Hồ bơi 25*16 - Huyện An Phú, An Giang

Ngày Đăng : 21/10/2016 - 2:27 PM

Một số hình ảnh thực tế công trình:

Hồ bơi lớn với 8 làn bơi
Hồ bơi trẻ em
Nước trong vắt tận đáy. Hồ đạt tiêu chuẩn thi đấu
Phòng kỹ thuật Pooltech Việt Nam

www.pooltech.vn

Các tin khác