Tin Tức

Pooltech Việt Nam tặng xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học

Ngày Đăng : 30/10/2017 - 3:58 PM

Buổi trao xe đạp từ thiện học sinh nghèo hiếu học cấp II tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

“Góp sức xây dựng thế hệ tương lai cho đất nước”
 

Các tin khác