Tin Tức

POOLTECH Tặng cặp và vở cho học sinh năm học mới 2017 - 2018

Ngày Đăng : 31/08/2017 - 3:11 PM
Hoạt động từ thiện ngày 21/08/2017 tặng cặp và vở cho trẻ em nghèo hiếu học tại 2 trường:

1/ Trường trung học phổ thông Tân Hưng

2/ Trường tiểu học Tân Hưng

Địa điểm: Thị trấn Tân Hưng, Long An

Một số hình ảnh thực tế:

Các tin khác