Chi tiết sản phẩm
  • Hộp thu nước mặt

  • Mã số: KM - HA - Emaux
  • Giá : Liên Hệ
  • Skimmer hộp thu nước mặt là thiết bị không thể thiếu trong những hồ bơi không có máng tràn, giúp thu gom nước trên mặt hồ bơi sau đó đi qua hệ thống ống nước của máy bơm, qua bộ phận lọc trả lại nguồn nước trong sạch cho mỗi hồ bơi. Đây là thiết bị hoạt động tuần hoàn, liên tục.

Thông tin sản phẩm

Skimmer hộp thu nước mặt hồ bơi là thiết bị không thể thiếu trong những hồ bơi không có máng tràn, giúp thu gom nước trên mặt hồ bơi sau đó đi qua hệ thống ống nước của máy bơm, qua bộ phận lọc trả lại nguồn nước trong sạch cho mỗi hồ bơi. Đây là thiết bị hoạt động tuần hoàn, liên tục.

Sản phẩm cùng loại