Chi tiết sản phẩm
  • Bộ trả nước sạch về hồ bơi

  • Mã số: SP1425
  • Giá : Liên Hệ
  • Bộ trả nước sạch hồ bơi 

Thông tin sản phẩm

Gồm 2 loại chính: trả nước đáy hồ và trả nước thành hồ bơi.

Bộ trả nước sạch đáy hồ bơi
Bộ trả nước sạch thành hồ bơi

www.pooltech.vn

Sản phẩm cùng loại