Dự Án

Công trình Hồ bơi Khách sạn Trúc Huy - Đà Nẵng

Ngày Đăng : 22/10/2016 - 11:11 AM

Một số hình ảnh thực tế công trình:

Hồ bơi KS Trúc Huy
Hồ bơi rải sỏi xung quanh

www.pooltech.vn

Các tin khác