Dự Án

Công trình Hồ bơi 25*16 - Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày Đăng : 17/10/2016 - 1:42 PM

Một số hình ảnh thực tế công trình:

Công trình Hồ bơi 25*16m gồm 8 làn bơi

8 làn bơi theo tiêu chuẩn
Xa xa có thêm hồ bơi trẻ em

www.pooltech.vn

Cung cấp và lắp đặt thiết bị lọc nước hồ bơi - Hayward Pool

Các tin khác