Dự Án

Công trình Hồ bơi 25*16 - Huyện Chợ Mới, An Giang

Ngày Đăng : 02/03/2018 - 1:33 PM

Công trình hồ bơi Trung Tâm Thể Dục Thể Thao, huyện Chợ Mới tỉnh An Giang đang trong giai đoạn đầu xây dựng.

 

Các tin khác