Dự Án

Công trình Hồ bơi 25*16 - Huyện Châu Thành, An Giang

Ngày Đăng : 17/10/2016 - 1:45 PM

Một số hình ảnh thực tế công trình:

Hồ bơi 25*16m gồm 8 làn bơi theo tiêu chuẩn Olympic và 1 hồ bơi trẻ em

Hồ bơi thi đấu 8 làn bơi
Nước trong xanh

www.pooltech.vn

Cung cấp và lắp đặt thiết bị lọc nước hồ bơi - Hayward Pool

Các tin khác