Dự Án

Công trình Hồ bơi KS Silk Sence

Ngày Đăng : 23/03/2017 - 10:20 AM

Thông tin dự án:

Công trình Hồ bơi Khách sạn Silk Sence

Gồm các hạng mục: Hồ bơi, hồ jacuzzi, hồ tràn, 4 hồ bơi trẻ em

Sản phẩm: Hayward.

Công trình Hồ bơi KS Pavilon

Ngày Đăng : 23/03/2017 - 9:53 AM

Thông tin dự án: 

Công trình Hồ bơi Khách sạn Pavilon - Đà Nẵng

Ngày: 24.02.2017

 

West Point Centuryon - WPC Hà Nội

Ngày Đăng : 11/03/2017 - 11:29 AM

Cung cấp lắp đặt hệ thống bơm lọc hồ bơi khách sạn Rovila Đà Nẵng

Ngày Đăng : 07/08/2018 - 3:21 PM

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc nước, xử lý nước hồ bơi

Công trình: Hồ bơi khách sạn Rovila Đà Nẵng

Công trình Hồ bơi KS Flamingo

Ngày Đăng : 23/03/2017 - 11:33 AM

Thông tin dự án:

Công trình Hồ bơi Khách sạn Flamingo

Địa chỉ: Quận Sơn Trà - Tp.Đà Nẵng

Công trình 15 hồ bơi - khu C hòn Tằm Nha Trang

Ngày Đăng : 21/10/2016 - 11:47 AM

Hồ bơi nước trong xanh phản chiếu những áng mây, nhìn ra xa là những ngọn núi.

Cung cấp lắp đặt hệ thống lọc nước, xử lý nước hồ bơi Gia Đình Tỉnh An Giang

Ngày Đăng : 22/05/2018 - 9:34 AM

Công trình: Nhà ở hiện đại 

Địa chỉ: 9/1 Khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Vị trí hồ bơi: Nhà ở khách hàng

Hạng Mục: Cung cấp và lắp đặt hệ thống lọc nước, xử lý nước hồ bơi